Rhowch fanylion balans eich cerdyn credyd i gychwyn arni

ee Cerdyn siop, Cerdyn banc

£
%

ee 4.4

Mae'r gyfradd ganrannol flynyddol (APR) yn dweud wrthych faint mae darparwr eich cerdyn credyd yn ei godi arnoch am y cerdyn. Mae'n cynnwys y gyfradd log wirioneddol ac unrhyw ffioedd misol neu flynyddol.
£