Cynlluniwr Cyllideb

Dadansoddiad manwl o’ch gwariant

Mae ein Cynllunydd Cyllideb yn sicrhau eich bod mewn rheolaeth o’ch gwariant cartref gan ddadansoddi’ch canlyniadau i roi cymorth i chi fedru rheoli’ch arian. Mae wedi helpu cannoedd o filoedd o bobl eisoes.

Sut i ddefnyddio ein Cynllunydd Cyllideb ar-lein

Cyn i chi gychwyn arni, casglwch gymaint o wybodaeth (cyfriflenni banc, biliau...) ag y gallwch. Po fwyaf trefnus fydd eich manylion, y mwyaf cywir fydd eich canlyniadau.

  1. 1
    Nodwch faint wariwch chi a faint yr ydych yn ei ennill
  2. 2
    Bydd y gyfrifiannell yn rhoi crynodeb i chi o’ch sefyllfa ariannol...
  3. 3
    ...ac awgrymiadau da personol i’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch arian