Gweithiwch allan eich Cyllideb Babi

Mae cynllunio ar gyfer babi newydd yn beth hynod gyffrous, ond gall roi straen ar eich cyllidebau. Gwely, dillad, seddi car, gall y gost gynyddu'n gyflym. Mae gwefan y GIG yn awgrymu rhai pethau y byddwch eu hangen ar gyfer eich babi. Rhestrir y rhain ar y dudalen gyntaf. Yna, fe welwch rai costau heb fod yn hanfodol. Gyda'ch pecyn bach o ryfeddod fe ddaw rhestr heb fod mor fach o ofynion. O grud i ddillad, i seddi car, gall y costau hyn gynyddu’n gyflym.  Defnyddiwch ein cyfrifiannell i gyfrifo faint fyddwch chi ei angen i dalu am gostau eich baban. Ni fydd ond yn cymryd tua 5 munud a bydd yn helpu i baratoi eich cyfrif banc ar gyfer y babi.

Beth am ddechrau arni! Pryd yw dyddiad geni disgwyliedig eich babi?